C - Shop, spol. s r.o.

Einsteinova 24, Digital Park II

851 01, Bratislava

  • +421 2 68207272
www.dalkia.sk

Predmet činnosti firmy C - Shop, spol. s r.o.

Predaj čerpadiel (pre domové inštalácie, priemysel, zásobovanie vodou a odvodňovanie, starostlivosť o životné prostredie), tepelnej techniky (termostatické ventily, regulátory diferenčného tlaku a prietoky, široký sortiment regulačnej techniky), meracích prístrojov a analyzátorov (na meranie spalín, dotykové meranie teploty, bezdotykové meranie teploty, meranie vlhkosti a teploty, meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, teploty a tlaku, meranie diferenčného tlaku, meranie intenzity hluku, meranie otáčok, meranie intenzity osvetlenia, meranie výšky vodnej hladiny a teploty, meranie pH a vodivosti, datalogéry, fotometria)

Ďalšie informácie o firme C - Shop, spol. s r.o.

  • IČO : 31362028
  • DIČ : SK2020301899
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992