NADOK, s.r.o.

Mikovíniho 10

917 01, Trnava

  • +421 33 5607941
www.nadok.sk

Predmet činnosti firmy NADOK, s.r.o.

Medzinárodná kamiónová preprava; preprava nebezpečného tovaru - ADR

Ďalšie informácie o firme NADOK, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 33 5907984
  • IČO : 36254436
  • DIČ : SK2020168139
  • Počet zamestnancov : 61
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno