LS Intertank Slovakia, s.r.o.

Hlboké nad Váhom 137

014 01, Hlboké nad Vádim

  • +421 41 5522574
www.intertank.sk

Predmet činnosti firmy LS Intertank Slovakia, s.r.o.

Preprava tekutých chemických produktov všetkých tried ADR (okrem 1 a 7) po celej Európe

Ďalšie informácie o firme LS Intertank Slovakia, s.r.o.

  • IČO : 31602428
  • DIČ : SK2020442589
  • Počet zamestnancov : 93
  • Dátum vzniku : 07. Mar 1994
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno