Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.

Vlčie hrdlo 77

821 07, Bratislava

  • +421 2 40206101
www.shipyard.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.

Stavba nových lodí a plavidiel; prestavby a opravy plavidiel; renovácia zariadení plavidiel; zimné parkovanie

Ďalšie informácie o firme Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.

  • IČO : 35870508
  • DIČ : SK2021307233
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002
  • Vývozca : Áno