BIZERBA Váhy a systémy s.r.o. so sídlom Praha, organizačná zložka Košice

Opatovská cesta 10

040 01, Košice

  • +421 55 6785713
www.bizerba.sk

Predmet činnosti firmy BIZERBA Váhy a systémy s.r.o. so sídlom Praha, organizačná zložka Košice

Predaj a servis váh (pultových, presných, priemyselných); dodávky strojov na spracovanie mäsa (mlynčeky, steakery, píly na kosti, nárezové stroje), baliacich strojov (mobilné, automatické linkové)

Ďalšie informácie o firme BIZERBA Váhy a systémy s.r.o. so sídlom Praha, organizačná zložka Košice

  • IČO : 31961177
  • DIČ : SK2020047117
  • Dátum vzniku : 13. Jul 2000
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno