AVUS International, spol. s r.o.

Mliekarenská 13

821 09, Bratislava

  • +421 2 20902698
www.avus-group.com

Predmet činnosti firmy AVUS International, spol. s r.o.

AVUS International, spol. s.r.o. zastupuje na základe zmluvného vzťahu zahraničnú poisťovňu v rámci systému tzv. Zelenej karty, keď sa nehoda stala na území SR a škoda je uplatňovaná voči prevádzkovateľovi, vodičovi a pod. motorového vozidla, poisteného v tejto zahraničnej poisťovni, v ktorej má uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Naše zmluvné poisťovne zastupujeme aj v prípadoch, keď sa dopravná nehoda stala buď v niektorom členskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo aj nečlenskej krajine EÚ, pokiaľ majú vozidlá, ktoré sa zúčastnili na nehode, trvalé stanovište a uzavreté povinné poistenie v niektorej krajine EÚ alebo vo Švajčiarsku.

Ďalšie informácie o firme AVUS International, spol. s r.o.

  • IČO : 35863137
  • DIČ : SK2021736101
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002

Klasifikácia a odbory firmy AVUS International, spol. s r.o.