MONTAKOM, s.r.o.

Zvolenská cesta 13

974 05, Banská Bystrica

  • +421 48 4143952
www.montakom.sk

Predmet činnosti firmy MONTAKOM, s.r.o.

Projektovanie, montáž a predaj antikorovej komínovej techniky (fasádne komíny, komínové vložky vhodné pre prevádzku v podtlakovom a pretlakovom režime, slúžiace na odvod spalín z kondenzačných a nízkoteplotných kotlov; spoločné komíny pre napojenie turbokotlov; výfuky pre dieselagregáty; tlmiče hluku; neutralizačné nádoby; komínové klapky a ventilátory; regulátory ťahu; krbové vložky; pece; pružné hadice na rozvod vzduchu; mriežky)

Ďalšie informácie o firme MONTAKOM, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 802344
  • IČO : 36026310
  • DIČ : SK2020091843
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Výrobca : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno