Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Záhradnícka 21

811 07, Bratislava

  • +421 2 55643450
www.agrapoistovna.sk

Predmet činnosti firmy Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – na poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Spoločnosť poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu. Špeciálne produkty má pre pestovateľov maku, cukrovej repy alebo chmeľu. Medzi poistiteľné rizika patrí ľadovec, mráz, sucho v štádiu vzchádzania, zaplavenie/naplavenie zeminy, poškodenie vetrom alebo škodcami a ďalšie

Ďalšie informácie o firme Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu

  • Ďalší telefón : +421 904 147759
  • IČO : 36857220
  • DIČ : SK2022582474
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2007
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu