COG.ER.S., s.r.o.

Pri mlyne 2735/5

080 01, Prešov

  • +421 51 7721563
www.cog.sk

Predmet činnosti firmy COG.ER.S., s.r.o.

Partner spoločností Allsped a VULM Biotechnology; obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom reklamných zápaliek, prenájmom nehnuteľnosti, poradenskými ekonomickými a účtovnými službami

Ďalšie informácie o firme COG.ER.S., s.r.o.

  • IČO : 36478733
  • DIČ : SK2020014513
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Poskytovateľ služieb : Áno