Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Tomášikova 48

832 65, Bratislava

  • +421 2 48629601
www.amslsp.sk

Predmet činnosti firmy Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Správa podielových fondov

Ďalšie informácie o firme Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

  • Ďalší telefón : +421 850 111888
  • IČO : 35820705
  • DIČ : SK2021591792
  • Počet zamestnancov : 25
  • Dátum vzniku : 24. Sep 2001
  • Poskytovateľ služieb : Áno