AGROSTYRO, s.r.o.

Priemyselná 9

953 01, Zlaté Moravce

  • +421 37 6422745
www.agrostyro.sk

Predmet činnosti firmy AGROSTYRO, s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj a recyklácia penového polystyrénu (EPS); stavebná činnosť; výroba presných výliskov a tvaroviek pre obalovú techniku a stavebníctvo; predaj zmesi pre ľahčené betóny a sanačné omietky a stavebnej chémie

Ďalšie informácie o firme AGROSTYRO, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 37 6423983
  • IČO : 34097694
  • DIČ : SK2020412207
  • Počet zamestnancov : 30
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993