ENERGIA - Jarás, s.r.o.

Seberíniho 1

821 03, Bratislava

  • +421 6 92153785
www.energia-jaras.sk

Predmet činnosti firmy ENERGIA - Jarás, s.r.o.

Audity priemyselných prevádzok; záverečné hodnotiace správy pre už postavené projekty FVE; posudky a technicko-ekonomické hodnotenia využívania nových technologických prvkov pre FVE zariadenia a ich optimalizáciu (napr. využitie zrkadiel a garančné merania); poradenstvo a inžinierska činnosť v energetike; realizácia nezávislých energetických auditov solárnych elektrární (optimalizáciu návrhu, inštalácie a prevádzky energetických zariadení); odborný stavebný dozor, dozor pre banky ohľadne dodržiavania investičného a úverového plánu u projektov solárnych elektrární; spracovanie energetických auditov spotreby elektrickej energie a tepla pre bytovú výstavbu, rodinné domy a administratívne budovy - energetická certifikácia budov s dôrazom na osvetlenie; posudková činnosť, štúdie a konzultácie v súvislosti s plánovaním rozvoja priemyselných zariadení a zariadení pre výrobu a prenos elektrickej i tepelnej energie; návrh opatrení a zmieny pre zlepšenie stavu a optimalizáciu prevádzky energetických zariadení; merianie merného odporu pôdy pre stanovenie vhodných hlavných i doplnkových zemničov; dodávky elektromontážneho náradia pre montáže káblov a špeciálneho uzemňovacieho materiálu

Ďalšie informácie o firme ENERGIA - Jarás, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 341382
  • IČO : 45852863
  • DIČ : SK2023116084
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2009