ČSOB Poisťovňa, a.s.

Vajnorská 100/B

831 04, Bratislava

  • +421 850 111303
www.csobpoistovna.sk

Predmet činnosti firmy ČSOB Poisťovňa, a.s.

Poistenie motorových vozidiel, špeciálne poistenie motorových vozidiel, variabilné kapitálové životné poistenie, poistenie detí a rodičov

Ďalšie informácie o firme ČSOB Poisťovňa, a.s.

  • IČO : 31325416
  • DIČ : SK2020581767
  • Počet zamestnancov : 70
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991

Klasifikácia a odbory firmy ČSOB Poisťovňa, a.s.