ELVOD a.s.

Čulenova 5

816 46, Bratislava

  • +421 2 50251492

Predmet činnosti firmy ELVOD a.s.

Operatívny lízing osobných a úžitkových vozidiel, vnútroštátna a medzinárodná cestná preprava

Ďalšie informácie o firme ELVOD a.s.

  • IČO : 31402968
  • DIČ : SK2020307124
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno