PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Medený Hámor 4949/14

974 11, Banská Bystrica

  • +421 902 959307
www.pemaxplus.sk

Predmet činnosti firmy PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Komplexné služby súvisiaciace s búracími prácami vykonávanými metódou postupného rozoberania budov a stavieb vlastnými mechanizmami; búranie spevnených plôch a komunikácií, obytných domov, priemyselných budov a hál, priemyselných technológií; služby súvisiace s odvozom, uložením, zneškodnením resp. zhodnotením vzniknutého odpadu v súlade so zákonom 409/2006 Z.z. o odpadoch

Ďalšie informácie o firme PEMAX PLUS, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 690063
  • IČO : 31627421
  • DIČ : SK2020461663
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994