ARETS GRAPHICS spol. s r.o.

Krasovského 13

851 01, Bratislava

  • +421 2 54789549
www.arets.sk

Predmet činnosti firmy ARETS GRAPHICS spol. s r.o.

Predaj: tlačiarenské farby, laky; čistiace, regeneračné a pomocné prípravky pre tlač; tlačové platne; filmové materiály AGFA; vlhčiace roztoky, umývacie prostriedky, laky, silikónové emulzie; ofsetové gumové poťahy; montážne, korektúrne a vykrývacie pomôcky

Ďalšie informácie o firme ARETS GRAPHICS spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 449980
  • IČO : 31357130
  • DIČ : SK2020336285
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Dovozca : Áno