Battery service Slovakia, s.r.o.

Pajštúnska 1

851 02, Bratislava

  • +421 2 63532198
www.battery.sk

Predmet činnosti firmy Battery service Slovakia, s.r.o.

Montáž, demontáž, servis a revízie staničných akumulátorových batérií; kapacitné skúšky batérií vrátane kontroly usmerňovačov; zabezpečenie likvidácie batérií

Ďalšie informácie o firme Battery service Slovakia, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 63532197
  • IČO : 36551708
  • DIČ : SK2020138956
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 10. Mar 2003
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno