GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

Jeséniova 47

831 01, Bratislava

  • +421 2 54650271
www.guttask.sk

Predmet činnosti firmy GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

Výhradný zástupca americkej firmy Hologic Inc.: dovoz celotelových dexa denzitometrov, ulrazvukových pätových denzitometrov, mamografov, rentgenov, C-ramena; kuriérska služba

Ďalšie informácie o firme GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 967972
  • IČO : 35707364
  • DIČ : SK2020249704
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno