Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09, Bratislava

  • +421 2 58240011
www.cardif.sk

Predmet činnosti firmy Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Poisťovníctvo - poisťovanie rizík u fyzických osôb (smrť, invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania)

Ďalšie informácie o firme Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

  • IČO : 36534978
  • DIČ : SK2021475885
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1999

Klasifikácia a odbory firmy Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.