Hollý, spol. s r.o.

Kapitulský dvor

851 07, Bratislava

  • +421 2 63533921
www.holly.sk

Predmet činnosti firmy Hollý, spol. s r.o.

Výkopové, zemné a búracie práce; práce s hydraulickou rukou; dovoz štrkov, pieskov; preprava ťažkých nákladov (unimobuniek - bagrov); odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi; projekcia stavieb; výroba stavebného reziva, sušenie reziva; predaj palivového dreva

Ďalšie informácie o firme Hollý, spol. s r.o.

  • IČO : 31371817
  • DIČ : SK2020353346
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993