TECHNOLAB, s.r.o.

Panónska cesta 42

851 04, Bratislava

  • +421 2 44641730
www.technolab.sk

Predmet činnosti firmy TECHNOLAB, s.r.o.

Konzultácie a odborná pomoc priemyselným a obchodným organizáciám, ktoré využívajú chemické látky ako hlavné, alebo pomocné suroviny; konzultácie pri výbere technológie a zariadení pre technologickú dodávku, oponentúry predložených ponúk a dokladov k dodávkam; stavebné povolenia a inžinierska činnosť pri schvaľovaní technologických celkov; potvrdzovanie atestov pre zhodu a vyhradené technické zariadenia, bezpečnostné audity; spracovanie vnútropodnikových predpisov pre životné a pracovné prostredie v priemyselných podnikoch; preprava, tranzit, prečerpávanie a balenie nebezpečných látok; podklady k patentovaniu nových riešení, vybavovanie licenčných zmlúv, patentové a literárne rešerše

Ďalšie informácie o firme TECHNOLAB, s.r.o.

  • IČO : 36648183
  • DIČ : SK2022175771
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2005