A.R.S. spol. s r.o.

Medený Hámor 4

974 01, Banská Bystrica

  • +421 48 4151551
www.arspneu.sk

Predmet činnosti firmy A.R.S. spol. s r.o.

Predaj, protektorovanie a servis pneumatík a komplex služieb súvisiacich s hospodárením a údržbou pneumatík

Ďalšie informácie o firme A.R.S. spol. s r.o.

  • IČO : 31560270
  • DIČ : SK2020456482
  • Počet zamestnancov : 85
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Dovozca : Áno