EKOL, spol. s r.o.

Hečkova 2

036 01, Martin

  • +421 43 4213301
www.ekolbrno.cz

Predmet činnosti firmy EKOL, spol. s r.o.

Centrálne zdroje energií na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie; kotly na biomasu (drevo, štiepky, slama, bioplyn); parné turbíny s elektrickým výkonom od 30kW do 60MW; spaľovacie turbíny s elektrickým výkonom od 30kW do 60MW; výmenníkové stanice

Ďalšie informácie o firme EKOL, spol. s r.o.

  • IČO : 31646808
  • DIČ : SK2020434757
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995
  • Dovozca : Áno