OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Vstupný areál U. S. Steel

044 54, Košice

 • +421 55 6734786
www.obalservis.sk

Predmet činnosti firmy OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Balenie hutníckych výrobkov a strojných zariadení, výroba a úprava baliacich prvkov súvisiacich s poskytovanými službami balenia, obslužné činnosti v profesiách žeriavnik, vodič vysokozdvižného vozíka, zámočnícke, zváračské a paličské práce, montážne, servisné a údržbárske práce, opravy a kompletizácia radiátorov, balenie a expedícia radiátorov, výroba drevených obalových komponentov – palety, drevené obaly podľa špecifikácie zákazníka, europalety – certifikované, necertifikované, výroba a predaj polotovarov a výrobkov z dreva, výroba, sterilizácia dreva, montáž náhradných dielov strojných zariadení a technologických liniek, výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom, výroba a montáž jednoúčelových poloautomatických a automatických strojov a zariadení na výrobu špecifických komponentov na ochranu výrobkov, projekcia a realizácia komplexných baliacich pracovísk pre ploché valcované výrobky, kovoobrábacie práce, odborné prehliadky a revízie vyhradených elektrických zariadení, bleskozvodov a ručného elektromechanického náradia, predaj a servis páskovacej techniky a príslušenstva (oceľové a umelohmotné pásky, spony), obchodná činnosť v oblasti poskytovaných služieb balenia; predaj zdvíhacích a manipulačných zariadení TAWI, opravy a servis VZV, malej dopravnej techniky, plošinových vozíkov MULTIKÁR, MIKROKÁR, UNIKOM, traktorov a prívesov

Ďalšie informácie o firme OBAL-SERVIS, a.s. Košice

 • Ďalší telefón : +421 55 6738677
 • IČO : 31653847
 • DIČ : SK7020000119
 • Počet zamestnancov : 586
 • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
 • Výrobca : Áno
 • Distribútor : Áno
 • Dovozca : Áno
 • Vývozca : Áno
 • Poskytovateľ služieb : Áno