Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17

825 22, Bratislava

  • +421 2 57889900
www.wuestenrot.sk

Predmet činnosti firmy Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Zaisťovacia činnosť na pokrytie vlastných rizík; uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami; poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a úrazového pripoistenia; poistenie motorových vozidiel; poistenie majetku; cestovné poistenie; stavebné poistenie; poistenie zodpovednosti za škodu

Ďalšie informácie o firme Wüstenrot poisťovňa, a.s.

  • IČO : 31383408
  • DIČ : SK2020843561
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993

Klasifikácia a odbory firmy Wüstenrot poisťovňa, a.s.