VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.

J. Kalinčiaka 5

971 01, Prievidza

  • +421 46 5420679

Predmet činnosti firmy VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.

Práce s presunom zeminy, odkrývky, dopravné stavby, zakladanie a konštrukcia tunelov

Ďalšie informácie o firme VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 46 5427079
  • IČO : 35818212
  • DIČ : SK2020224800
  • Počet zamestnancov : 473
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2000
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno