AERO SLOVAKIA a.s.

Letisko Janíkovce

949 07, Nitra

  • +421 37 6534877
www.aeroslovakia.sk

Predmet činnosti firmy AERO SLOVAKIA a.s.

Letecké práce v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve; hliadkovacie a monitorovacie lety; hasenie lesných požiarov; letecké snímkovanie; reklamná a propagačná činnosť; vyhliadkové a výcvikové lety; vlekanie vetroňov; prenájom lietadiel a nehnuteľností; letecká škola; servis leteckej techniky

Ďalšie informácie o firme AERO SLOVAKIA a.s.

  • Ďalší telefón : +421 37 6534646
  • IČO : 31416357
  • DIČ : SK2020405519
  • Počet zamestnancov : 44
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991