SAT SLOVENSKO s.r.o.

Mlynské nivy 61/A

825 18, Bratislava

  • +421 2 32621311
www.satsro.cz

Predmet činnosti firmy SAT SLOVENSKO s.r.o.

Oprava vozoviek - frézovanie, recyklácia ta tepla; výstavba asfaltových a betónových vozoviek a chodníkov, betónových podláh; stabilizácia zemín pri výstavbe vozoviek

Ďalšie informácie o firme SAT SLOVENSKO s.r.o.

  • IČO : 44628480
  • DIČ : SK2022765745
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2008