ULTIMEX advertising, s.r.o.

Múzejná 208/4

929 01, Dunajská Streda

  • +421 31 5515120
www.grafis.sk

Predmet činnosti firmy ULTIMEX advertising, s.r.o.

Reklamná agentúra - grafický návrh a dizajn: katalógy, brožúry, kalendáre, plagáty, produktové letáky; digitálna fotografia; plošná reklama zo samolepiacich folií; reklamné tabule a pútače; informačné systémy; svetelné boxy; reklama na dopravných prostriedkoch; sieťotlače; potlač textilu; tamponová tlač; rotačná siťotlač; termolakovanie; gravírovanie laserom; reklamné predmety

Ďalšie informácie o firme ULTIMEX advertising, s.r.o.

  • IČO : 36219665
  • DIČ : SK2020195958
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno