Spoločnosť Ježišova

Štefánikova 44

917 01, Trnava

  • +421 33 5934223
www.dobrakniha.sk

Predmet činnosti firmy Spoločnosť Ježišova

Vydávanie kníh s kresťanským zameraním; vydávanie časopisu Posol a štvrťročníka Viera a život

Ďalšie informácie o firme Spoločnosť Ježišova

  • Ďalší telefón : +421 33 5934119
  • IČO : 00599051
  • DIČ : SK2020389877
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1988
  • Výrobca : Áno