MER-TEX Trenčín, s. r . o.

Leginárska 7049

911 01, Trenčín

  • +421 32 6526550

Predmet činnosti firmy MER-TEX Trenčín, s. r . o.

Projektová, inžinierska, obchodná a poradenská činnosť v oblasti výroby, rozvodu a spotreby tepla; dodávka a montáž prístrojov a zariadení pre automatizovaný zber údajov z vodomerov a meračov tepla; dodávka a montáž meračov tepla; dodávka a montáž technologických zariadení pre modernizáciu a rekonštrukciu tepelných zdrojov rozvodov tepla; projekcie vykurovania objektov

Ďalšie informácie o firme MER-TEX Trenčín, s. r . o.

  • Ďalší telefón : +421 32 6526549
  • IČO : 36302473
  • DIČ : SK2020175333
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1997
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno