P.K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE, s.r.o.

Kopčianska 94/A

851 01, Bratislava

  • +421 263531102
www.pktt.sk

Predmet činnosti firmy P.K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE, s.r.o.

Predaj technických textílií: vystužená hydroizolačná LDPE geomembrána, (geomembrány), geomreža na armovanie zemných telies, geomreža na spevnenie asfaltového povrchu, výstužná filtračná a separačná geotextília, ochránné silážne a senážne siete, zakrývacie plachty so spevneným okrajom, ochranné siete a plachty na lešenia, poistné hydroizolačné fólie, parotesné zábrany

Ďalšie informácie o firme P.K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE, s.r.o.

  • IČO : 35786787
  • DIČ : SK2020222831
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1999
  • Dovozca : Áno