AQ Partner, s.r.o.

Ševčenkova 33

851 01, Bratislava

  • +421 2 55423731

Predmet činnosti firmy AQ Partner, s.r.o.

Výstavnícke stánky; grafické práce; vyrezávanie reklám z fólií; rekvizitná výprava a makety; skenovanie kinofilmov a ich archivácia na CD

Ďalšie informácie o firme AQ Partner, s.r.o.

  • IČO : 35738901
  • DIČ : SK2020211204
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1997
  • Dovozca : Áno