Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 184

033 01, Liptovský Hrádok

  • +421 44 5221756
www.sips.sk

Predmet činnosti firmy Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

Realizácia vodohospodárskych a inžinierskych stavieb, výstavba ČOV, pozemných a priemyselných stavieb, realizácia spevnených plôch, prenájom stavebných strojov, búracie a demolačné práce

Ďalšie informácie o firme Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 481190
  • IČO : 31596436
  • DIČ : SK2020429895
  • Počet zamestnancov : 35
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992