Protech, spol. s r.o.

Krupinská cesta 8502/2

960 01, Zvolen

  • +421 45 5401401
www.protech.sk

Predmet činnosti firmy Protech, spol. s r.o.

Obchod s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

Ďalšie informácie o firme Protech, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 45 5401400
  • IČO : 36057231
  • DIČ : SK2020070646
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Dovozca : Áno