EVVA s.r.o.

Piaristická 2

949 01, Nitra

  • +421 376519525
www.evva.sk

Predmet činnosti firmy EVVA s.r.o.

Dodávky, dovoz a montáž: mechanický uzamykací systém, MCS (magnetický kódovací systém)- magnetické a mechanické kódovanie, 3KSplus (systém trojitého zakrivenia) - obojstranný kľúčový systém, DPI (integrovaný dvojitý profil) - systém s 3 stupňami bezpečnosti, DUAL - obojstranný kľúčový systém; elektronické uzamykacie systémy SALTO XS4 - platforma ako elektronický systém riadenia dverí, MZT-EMZY - elektronická motorová vložka na odblokovanie dverí; vložky a bezpečnostné zámky - všetky typy vložiek a dĺžok, bezpečnostné vonkajšie kľučky, trubicovité stenové trezory na montáž do stien a podláh, prídavné zámky na doplnkové zabezpečenie, kľúče; administratívny softvér EVVA SATELLIT - umožňuje presné plánovanie, výrobu a administratívu systémov centrálneho kľúča

Ďalšie informácie o firme EVVA s.r.o.

  • IČO : 31436749
  • DIČ : SK2020409424
  • Počet zamestnancov : 9
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno