Poľnohospodárske družstvo v P á r n i c i

Párnica 176

027 52, Párnica

  • +421 43 5892312

Predmet činnosti firmy Poľnohospodárske družstvo v P á r n i c i

Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby

Ďalšie informácie o firme Poľnohospodárske družstvo v P á r n i c i

  • Ďalší telefón : +421 43 5892331
  • IČO : 00191116
  • DIČ : SK2020424142
  • Počet zamestnancov : 38
  • Dátum vzniku : 19. Mar 1950
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno