SAMOS spol. s r.o.

Bysterecká 2196

026 01, Dolný Kubín

  • +421 43 5862038
www.samos-spol.sk

Predmet činnosti firmy SAMOS spol. s r.o.

Zemné a stavebné práce; výstavba inžinierskych sietí; preprava štrku, piesku, zeminy; pneuservis; predaj pneumatík; opravy automobilov

Ďalšie informácie o firme SAMOS spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 515300
  • IČO : 31577113
  • DIČ : SK2020424714
  • Počet zamestnancov : 75
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno