BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves

Radlinského 20

052 01, Spišská Nová Ves

  • +421 53 4465123
www.betonspis.sk

Predmet činnosti firmy BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves

Výroba čerstvého betónu (vyrábaný podľa STN EN 206-1 a STN EN 12390-8) tried C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45 a C25/30 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 v konzistencii S3 s použitím cementov CEM IIB/S 32,5R a CEM I 42,5R; výroba prevdzušnených betónov XF2 až XF4, betónov s drôtikmi, resp. vláknami, KSC1 (stabilizácia), CB3 a CB4-cestného betónu a betónov s vlastnosťami, ktoré si stanoví zákazník; doprava betónu; poradenstvo

Ďalšie informácie o firme BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves

  • IČO : 31688233
  • DIČ : SK2020503771
  • Počet zamestnancov : 9
  • Dátum vzniku : 13. Apr 1994
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno