EKO - BETON, s.r.o.

Slovnaftská 25

821 05, Bratislava

  • +421 2 39105211
www.ekobeton.sk

Predmet činnosti firmy EKO - BETON, s.r.o.

Výroba čerstvého betónu podľa STN EN 206-1 (triedy C) a STN 732400 (triedy B), betónovej zmesi v triede C 8/10 - C 50/60; preprava betónu

Ďalšie informácie o firme EKO - BETON, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 39105213
  • IČO : 35693312
  • DIČ : SK2020355876
  • Počet zamestnancov : 14
  • Dátum vzniku : 11. Jun 1996
  • Poskytovateľ služieb : Áno