TERNO Slovensko, spotrebné družstvo

Ivanská cesta 12

821 04, Bratislava

  • +421 2 59307310
www.ternoslovensko.sk

Predmet činnosti firmy TERNO Slovensko, spotrebné družstvo

TERNO Slovensko, s. d. prevádzkuje 25 predajní, pričom najväčšiu sieť predajní prevádzkuje na území hlavného mesta (20). V roku 2000 začalo ako prvý slovenský subjekt výstavbu a prevádzkovanie veľkoplošných plnosortimentných TERNO Supermarketov

Ďalšie informácie o firme TERNO Slovensko, spotrebné družstvo

  • IČO : 00500674
  • DIČ : SK2020327639
  • Počet zamestnancov : 854
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1977
  • Distribútor : Áno

Klasifikácia a odbory firmy TERNO Slovensko, spotrebné družstvo