Poštová poisťovňa, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4

811 02, Bratislava

  • +421 850 111666
www.pabk.sk

Predmet činnosti firmy Poštová poisťovňa, a. s.

Poisťovníctvo - životné a neživotné poistenie (živelné poistenie, pre prípad krádeže, poistenie skla, poistenie prepravy, havarijné poistenie, poistenie prerušenia prevádzky, stavebno-montážne riziká, cestovné poistenie, poistenie domácností, bytov a rodinných domov)

Ďalšie informácie o firme Poštová poisťovňa, a. s.

  • Ďalší telefón : +421 2 68285777
  • IČO : 31405410
  • DIČ : SK2020874999
  • Počet zamestnancov : 18
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995

Klasifikácia a odbory firmy Poštová poisťovňa, a. s.