COMMERCE INVEST, s.r.o.

Sobotské námestie 46

058 01, Poprad

  • +421 52 7769319
www.archivovanie.sk

Predmet činnosti firmy COMMERCE INVEST, s.r.o.

Správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska, správa a uloženie registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku, príprava vyraďovacieho konania pre príslušný štátny archív, komplexné poradenstvo v oblasti správy registratúry; zakladanie obchodných spoločností, oredaj ready-made spoločností, zmeny v spoločenských zmluvách, poskytovanie adresy na zriadenie sídla spoločnosti; poradenstvo: tvorba vnútropodnikových smerníc, ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva, daňové priznania, tvorba zmlúv

Ďalšie informácie o firme COMMERCE INVEST, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 745773
  • IČO : 36444154
  • DIČ : SK2020017164
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996