Peter Šumichrast - ANSAT

Opatovská 20

911 01, Trenčín

  • +421 3 27442478
www.ansat-tn.sk

Predmet činnosti firmy Peter Šumichrast - ANSAT

Inštalácia, montáž, oprava, údržba a preventívne prehliadky televíznych antén a elektrických zariadení; kladenie, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení Jednotnej telekomunikačnej siete (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov; montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov; predaj spotrebnej elektroniky, elektrospotrebičov a anténnej techniky

Ďalšie informácie o firme Peter Šumichrast - ANSAT

  • IČO : 11749075
  • DIČ : SK1020314141
  • Počet zamestnancov : 75
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1990
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno