EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Letecká 22

831 03, Bratislava

  • +421 903 452303
www.ekoauditor.sk

Predmet činnosti firmy EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Audítorské služby, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, vypracovávanie finančných a podnikateľských plánov, poradenstvo v oblasti navrhovania organizačnej štruktúry firmy

Ďalšie informácie o firme EKOAUDITOR, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 658307
  • IČO : 31397727
  • DIČ : SK2020338045
  • Počet zamestnancov : 7
  • Dátum vzniku : 20. Jun 1995
  • Poskytovateľ služieb : Áno