BTG Slovakia a.s.

Ľubochnianska 9

831 04, Bratislava

  • +421 911 058891
www.btg-holding.com

Predmet činnosti firmy BTG Slovakia a.s.

Komplexné dodávky elektrární a teplární formou na kľúč (uhoľné, paroplynové a na biomasu), počnúc návrhom vhodného riešenia, odbornej realizácie diela, uvedenia do prevádzky až po záručný a pozáručný servis

Ďalšie informácie o firme BTG Slovakia a.s.

  • IČO : 44033869
  • DIČ : SK2022554314
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2007
  • Poskytovateľ služieb : Áno