PPA Power s.r.o.

Sládkovičova 47

974 05, Banská Bystrica

  • +421 484161134
www.ppapower.sk

Predmet činnosti firmy PPA Power s.r.o.

Kompletná starostlivosť o energetické zariadenia, rozvody, energetické objekty a súvisiace nehnuteľnosti (údržba, opravy, servis, dispečing, monitoring, bilancie a optimalizácia odberu elektriny); outscourcing energetiky (odkúpenie celého komplexu alebo časti, prevzatie pracovno-právnych záväzkov, zabezpečenie prevádzkovania); softvér z oblasti energetiky

Ďalšie informácie o firme PPA Power s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 48 4161127
  • IČO : 31618103
  • DIČ : SK2020455613
  • Počet zamestnancov : 2
  • Dátum vzniku : 06. Nov 1994
  • Poskytovateľ služieb : Áno