Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4

815 74, Bratislava

  • +421 2 59631111
www.allianzsp.sk

Predmet činnosti firmy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Životné, dôchodkové a úrazové poistenie, poistenie majetku právnických a fyzických osôb, poistenie motorových vozidiel, poistenie poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákonné poistenie organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, rôzne druhy zmluvných poistení zospovednosti za škodu fyzických i právnických osôb, úrazové poistenie, cestovné poistenie

Ďalšie informácie o firme Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 800 122222
  • IČO : 00151700
  • DIČ : SK2020374862
  • Počet zamestnancov : 1800
  • Dátum vzniku : 11. Nov 1991
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.