ZTS INMART a.s.

Hečkova 9

037 75, Martin

  • +421 35 6428085
www.ztsinmart.sk

Predmet činnosti firmy ZTS INMART a.s.

Konzultačná, analytická a poradenská činnosť v podnikaní, príprava a vypracovanie podnikateľských zámerov a projektov

Ďalšie informácie o firme ZTS INMART a.s.

  • IČO : 31562361
  • DIČ : SK2020401130
  • Dátum vzniku : 30. Apr 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno