Union poisťovňa, a. s.

Bajkalská 29/A/

813 60, Bratislava

  • +421 850 111211
www.union.sk

Predmet činnosti firmy Union poisťovňa, a. s.

Vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škody, poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie. Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva a predchádzania škodám. Životné poistenie: poistenie pre prípad smrti; poistenie pre prípad dožitia; poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (kapitálové životné poistenie); kapitálové poistenie mládeže

Ďalšie informácie o firme Union poisťovňa, a. s.

  • Ďalší telefón : +421 2 20811811
  • IČO : 31322051
  • DIČ : SK2020800353
  • Počet zamestnancov : 214
  • Dátum vzniku : 30. Apr 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Union poisťovňa, a. s.